KONGRESS 2017

Fredag 28 april

Spår 1 Spår 2 Ledare / Chef
08.00-08.40

Vägledning vaccination

Eva Netterlid

Kongresshallen

Förflyttning
08.50-09.35

Fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan

Daniel Berglind

H1+H2

Vad kan den medicinska insatsen bidra med i elevhälsan?

Charlotte Friberg & Christina Stenhammar

Kongresshallen

Juridiken kring kränkande behandling

Caroline Dyrefors Grufman

G1

09.35-10.00 Fika
10.00-10.45

Hur kan vi skapa en tillgänglig skola för elever med funktionsnedsättning, från ledning och stimulans till extra anpassningar och särskilt stöd

Linda Petersson

Kongresshallen

"Jag kände mig blyg, glad och nyfiken" - Sexualundervisning för unga nyanlända

Hans Olsson & Kerstin Isaxon

H1+H2

Yrkesspecifika diskussioner

Skolläkarna har ett eget forum med egen lokal. 

G1

 

Övriga deltagare som valt yrkesspecifika diskussioner deltar i "open space". Vilket innebär att samtala med kollegor kring olika aktuella ämnen.

De olika stationerna har en open space värd som vägleder er i diskussionerna men har inte på något sätt svar på alla frågor. Det är ni som är proffs på er verksamhet, kom ihåg det!

Kongressfoajén

Förflyttning
10.55-11.40

Det finns inga omotiverade elever, det finns bara dåliga miljöer

Martin Foster

Kongresshallen

11.40-13.00 Lunch
13.00-13.15

Nationellt metodstöd

Agnetha Fredin & Maria Kalingas Ruin

Kongresshallen

13.15-13.30

EMQ

Marina Lundqvist & Ylva Ståhl

Kongresshallen

13.30-13.45

Prisceremoni – Årets skolsköterska

Kongresshallen

13.45-13.50 Pausgympa
13.50-14.30

 I soffan kring elevhälsan – Ett stöd för likvärdig utbildning

Daniel Berglind, Martin Foster, Julia Lindh & Elisabeth Persson 

Kongresshallen

14.30-15.25

Den lyckliga pessimisten

Jan Bylund & Mattias Lundberg

Kongresshallen

15.25-15.30

Tack!

Kongressansvariga Charlotte Friberg och Christina Leach