KONGRESS 2017

Torsdag 27 april

Spår 1 Spår 2 Ledare / Chef
08.30-10.00 Registrering & Fika
10.00-10.20

Inledning & Välkomsthälsning

Moderator: Annika Duckmark
Ordförande Agnetha Fredin

Kongresshallen

10.20-10.35

Inledningstal

H.K.H. Prins Daniel

Kongresshallen

10.35-11.05

Det är vi som är förutsättningarna

Annika Falck

Kongresshallen

11.05-11.10 Pausgympa
11.10-12.00

Den lärande hjärnan

Torkel Klingberg

Kongresshallen

12.00-13.30 Lunch
13.30-14.15

ADHD & autism - förmågor och förutsättningar- vikten av att skapa förståelse för eleverna

Linda Jensen

Kongresshallen

Självmord bland unga

Matti Cervin

H1+H2

Ledarskapets utmaningar

Thomas Gross

G1

Förflyttning
14.25-15.10

Vilse i klassen – om inkludering & andra fallgropar

Linda Jensen

Kongresshallen

Hedersnormer

Malin Berg

H1+H2

Retorik för effektivare ledarskap

Thomas Gross

G1

15.10-15.40 Fika
15.40-16.25 

Omsorgsvikt – ett allvarligt hot mot barns hälsa och utveckling

Karin Lundén

Kongresshallen

Krisstöd – att stärka elevers motståndskraft

Sara Johansson

H1+H2

De viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen

Herman Pettersson &
Karin Dahlberg

G1

16.30-17.30

Årsmöte

Kongresshallen