KONGRESS 2017

TORSDAG 27 APRIL

Det är vi som är förutsättningarNA

Annika Falck

Rektor, Västra Alléskolan

Torsdag 27 april, 10.35-11.05

Med rätt förutsättningar är jag övertygad om att alla elever vill och kan lyckas i skolan. Är vi beredda på att göra jobbet som krävs för våra barn skall få dessa förutsättningar?

den lärande hjärnan

Torkel Klingberg

Professor i kognitiv neuroveten­skap, Karolinska Institutet

Torsdag 27 april, kl.11.05-12.00

Förståelse för matematik och läsning är inget människor föds med. Det krävs många år av träning innan barn kan räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och utvecklar nya funktioner. Barn är inte bra eller dåliga på matematik – de är snabba eller långsamma. En del behöver längre tid på sig och kanske dubbelt så mycket övning – och jävlar anamma – för att nå sina mål.

 

Den här föreläsningen lyfter fram betydelsen av träning för att alla barn ska lära sig läsa och räkna på en tillräcklig nivå. Den visar inblickar i ny forskning som bland annat visar att intensiv, digitaliserad träning på matematik kan öka sexåringars kunskapsnivåer med upp till 15 procent.

 

I föreläsningen beskrivs också olika typer av motivation. Fung­erar belöningar? Vilken roll spelar intresse och tron på att kunna förändras? En form av motivation som har visat sig vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är »grit«, ett slags »jävlar anamma«. Barn behöver ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar.

adhd & autism - förmågor och förutsättningar - vikten av att skapa förståelse för eleverna

Linda Jensen

Beteendevetare och författare, Be My Rails

Torsdag 27 april, kl.13.30-14.15  Spår 1

Välkomna till en föreläsning som inkludering av elever med NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)!

Autism är mer än socialt samspel och rutin. ADHD mer än att inte kunna sitta still. I föreläsningen får du möta några av de vanligaste styrkorna och 50 nedsatta funktionerna.

Genom att skolan kompenserar för nedsatta funktioner inom fyra olika områden så kan vi skapa förutsättningar för eleverna att må bra och lyckas. Dessa fyra områden är: en kompenserande miljö, energivård, navigeringsstöd en kompenserande pedagogik.

Föreläsningen utgår ifrån Funktionstrappans fyra steg. Trappan är hämtad ur boken ”Vilse i klassen – om inkludering och andra fallgropar” och bygger på den senaste forskningen och framgångsrika metoder för elever med autism och adhd. Men metoderna hjälper alla våra elever att prestera och fungera bättre i skolan.

Självmord bland unga

Matti Cervin

Leg psykolog och doktorand, BUP/Medicinska fakulteten Lund

Torsdag 27 april, kl.13.30-14.15 Spår 2

Matti kommer att föreläsa om självmord hos unga. Teman som kommer att tas upp är förekomst, tidiga tecken, risk- och skyddsfaktorer samt hur suicidalitet kan fångas upp och hanteras. Föreläsningen kommer att genomsyras av kunskap som är användbar i arbete med barn och ungdomar.

Ledarskapets utmaningar

Thomas Gross

Torsdag 27 april, 13.30-14.15 Ledare / Chef

vilse i klassen - om inkludering & andra fallgropar

Linda Jensen

Beteendevetare och författare, Be My Rails

Torsdag 27 april, kl.14.25-15.10  Spår 1

Välkomna till en föreläsning som inkludering av elever med NPF! Om vi vill skapa en inkluderande skola så räcker det förstås inte att stoppa in elever med autism och adhd i den. Vi måste också få skolan att fungera för dessa elever och vi måste se till att de når utbildningens slut – med betyg, självkänsla och psykisk hälsa. Det gör vi inte med dagens skola.

Föreläsningen bygger på boken med samma namn och utgår ifrån Funktionstrappans fyra steg. Typiska fallgropar och nödvändiga synvändor blandas med forskning och handfasta tips. Fokus ligger på elevhälsan som har en viktig roll för att dessa elever ska lyckas.

Jag som föreläser heter Linda Jensen och jag är beteendevetare och författare. Är du nyfiken och vill veta mer så besök vilseiklassen.wordpress.com eller hitta boken på Facebook.

Hedersnormer

Malin Berg

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Kristianstad kommun

Torsdag 27 april, kl.14.25-15.10 Spår 2

Många flyktingar som kommer till Sverige kommer från länder där hedersnormer är vanligt. Hedersnormer påverkar barn och ungdomars levnadsvillkor och kan i sin mest extra form leda till barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, suicid och dödligt våld. Studier visar att barn och ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld har sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittet. Därav är det av största vikt att elevhälsans medicinska insats har kunskap om hedersnormer och hedersrelaterat våld.

Vad innebär hedersnormer och vilka sociala bestämningsfaktorer påverkar normerna i en familj? Hur kan elevhälsans medicinska insats hjälpa utsatta unga?

retorik för effektivare ledarskap

Thomas Gross

Torsdag 27 april, kl.14.25-15.10 Ledare / Chef

Varför når vissa människor fram och lyckas övertyga och andra inte? Varför accepterar vi vissa svagheter och inte andra? Är det fult att påverka i egen riktning och är retorik manipulation? Att personligen lyckas beröra mottagaren av budskapet för att därefter ha chansen att övertyga i sak är en utmaning, oavsett om man är chef eller just medarbetare. Allt handlar om hur duktig du är på den personliga kommunikationen.

omsorgsvikt - ett allvarligt hot mot barns hälsa och utveckling

Karin Lundén

Fil.dr. leg. psykoterapeut, universitetslektor, em.. Inst. för Socialt arbete, Göteborgs universitet

Torsdag 27 april, kl.15.40-16.25  Spår 1

Först skall sägas att barn utvecklas i relation till sin närmaste omgivning. För de flesta barn utgörs denna omgivning av deras föräldrar. Föräldrar deltar aktivt i sina barns utveckling. Vissa uppgifter måste bli tillräckligt väl genomförda. Om inte kan omsorgssvikt uppstå. Omsorgssvikt har visat sig vara ett betydande hot mot barns utveckling. Inte minst mot hjärnans utveckling. Vi vet en del om hur många förskolebarn som utsätts för omsorgssvikt. Hur det ser ut för skolbarnen vet vi just nu inte så mycket om men forskning pågår. Förhoppningsvis kan rykande färska resultat presenteras. Skolsköterskor har tillsammans med bl.a. BVC sjuksköterskor en nyckelroll då det gäller att tidigt identifiera barn, vars utveckling är i fara p.g.a. omsorgssvikt. De har utomordentliga möjligheter att motivera barn och familjer att söka hjälp. De omfattas också av en obligatorisk anmälningsskyldighet.

Vad är då omsorgssvikt? Vilka tecken kan man se? Varför är det så allvarligt för barn att utsättas för omsorgssvikt? Vilken hjälp behövs? När skall man anmäla? Detta är frågor som sysselsätter många av oss, som arbetar med barn. Det är också frågor som vi kommer att titta närmare på i föreläsningen.

krisstöd - att stärka elevers motståndskraft

Sara Johansson

Psykotraumatolog och författare, Creative Mammals

Torsdag 27 april, kl.15.40-16.25  Spår 2

Sara Johansson är psykotraumatolog och tidigare expert vid internationella Röda Korset. Hon anses vara en av de främsta experterna inom sitt ämne. Krisstöd och krisberedskap är en viktig del av skolsköterskans arbete. I den här föreläsningen ger Sara en kort och inspirerande grund för att förstå och möta barn och vuxna som är med om svåra händelser t. ex. att fly sitt hemland, dödsfall eller sjukdomsbesked. Följ med på en spännande resa som berättar vad som hjälper oss människor igenom det svåraste av allt!

de viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen

Herman Pettersson & Karin Dahlberg

Inspektionen för vård och omsorg

Torsdag 27 april, 15.40-16.25 Ledare / Chef

Regelverket för elevhälsans medicinska insats är omfångsrikt och detaljerat. På föreläsningen, som inbjuder till frågor från åhörarna, kommer de mest centrala lagarna och föreskrifterna gås igenom och sättas in i ett sammanhang. Förhoppningen är föreläsningen kan bidra till en mer konkret förståelse av förekommande regelverk.

Herman och Karin jobbar på Inspektionen för vård och omsorg och arbetar bl.a. med tillsyn av elevhälsans medicinska insats. Tillsyn innebär en granskning av att verksamhet och personal uppfyller krav och mål enligt lagar och föreskrifter.