KONGRESS 2017

Varmt välkomna till kongress
för elevhälsans medicinska insats!

Riksföreningen för skolsköterskor hälsar dig välkommen till Göteborg. Vi vill fortsätta utveckla och skapa en kongress med god kvalitet och som är kostnadseffektiv för våra medlemmar. Därför tänker vi nytt och bjuder stolta in till en kongress där både skolsköterskekongressen och ledningsdagarna ingår.

I kongressen inryms en helhet där alla i elevhälsans medicinska insats, EMI, kan delta. Den består även av parallella föreläsningar samt yrkesspecifika diskussioner på ett delvis traditionsenligt sätt men också på ett modernt innovativt vis som vi tänker ska bli spännande att prova på.

Program Kongressen fokuserar på att vi inom elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande på ett sådant sätt att vi ger möjligheter för att alla elever ska lyckas nå kunskapskraven och må bra enligt värdegrundsmålen. Temat vaccinationer är ständigt aktuellt och ingår i programmet.

Dag ett består bland annat av utvecklingsfrågor, styrdokument, hjärnans möjligheter för lärande samt utmaningar i skolan. Dag två har fokus på att elever ska lyckas i skolan samt att ha en god hälsa. Vi avslutar med en härlig feel good föreläsning med lite eftertanke.

Det finns tre parallella föreläsningsspår att välja mellan och man väljer föreläsning beroende på hur man önskar utöka sin kunskap. Spår ett och två riktar sig till alla deltagare medan spår tre riktar sig till deltagare inom EMI med ledningsuppdrag.

Sist men inte minst välkomnar vi alla medlemmar till årsmötet för att kunna påverka arbetet i inom riksföreningen för skolsköterskor i den riktning ni tycker är viktigt.

Utställning
I anslutning till kongressen finns utställare som är branschaktuella och som anknyter till Elevhälsans medicinska insatser.

Poster
Deadline för inlämning av poster abstract för posterutställningen: 15 januari 2017.

 

Varmt Välkomna till härliga goa glada Göteborg!

 

Christina Leach
Kongressansvarig

 

Charlotte Friberg
Kongressansvarig